• mk
  • mk
  • Tisset eigen foto Moby King Voorzaan Zaandam
  • rondvaart
  • moby queen
  • mk

Boottocht Amsterdam / Zaandam voor groepen - "Rondje om Pampus"

10.00 uur start programma


In Amsterdam of Zaandam stapt u tegen 10.00 uur aan boord van één van onze Moby schepen. De kapitein verwelkomt u en zet koers naar het forteiland Pampus gelegen in het IJmeer tegenover Muiden. De bediening serveert 2x koppen koffie/thee en vers banketbakkers gebak. Zulks smaakt voortreffelijk op het water. Na ongeveer een uur varen doemt het forteiland Pampus voor u op. De kapitein vaart om het hele eiland heen en vertelt u over de roemruchte geschiedenis van het forteiland.

Vaarroute gaat over 't IJ en langs de havens van Amsterdam. Bij de Oranjesluis aangekomen wordt aanvraag voor schutten naar het Buiten IJ gedaan. Onder de Schellingwoudebrug door langs Ijburg, Nieuwendam en Durgerdam vaart u naar de Vuurtoren om het IJmeer op te gaan waar centraal voor de haveningangen van Amsterdam en Muiden het forteiland Pamopus is gebouwd.

pampus geschutskoepels muiden

In vroeger eeuwen lagen schepen letterlijk voor Pampus. Het IJsselmeer - toen nog Zuiderzee - was de enige toegang tot de Amsterdamse haven. In de middeleeuwen toen de schepen nog niet zo groot waren, konden ze langs het eiland varen. In de 17e eeuw ten tijde van de VOC werden de zeeschepen steeds groter. Ze kregen meer diepgang en dreigden in het zand te blijven steken. Vandaar de uitspraak.

In 1887 werd een fort op Pampus aangelegd en maakte het eiland deel uit van de Stelling van Amsterdam. (De Stelling van Amsterdam is een verdedigingskring rond de hoofdstad Amsterdam welke tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog is gebouwd. Het omvat onderwaterzettingen en 36 forten, twee kustforten, twee vestingen, drie betterijen en twee kustbatterijen.) Deze verdedigingslinie werd aangelegd uit bezorgdheid over de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. Het gebied buiten de linie kon onder water worden gezet, waardoor de stad een onneembare versting zou worden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was een regiment van 200 soldaten op Pampus gelegerd. Nederland bleef neutraal. Het regiment vertrok. Er bleef alleen een fortwachter op het eiland achter. In de Tweede Wereldoorlog heeft de Stelling van Amsterdam geen militair strategische betekenis meer door de komst van vliegtuigen. In 1952 werd Fort Pampus opgeheven als vestingwerk. Op enkele proefschoten na is er nooit een schot gelost vanaf het eiland.

13.00 uur  Aankomst en ontscheping 

Prijs: € 29,50 p.p. (Let op: al te boeken vanaf 40 passagiers)

Meerprijs Captains Lunchbuffet aan boord: vanaf € 15,50 p.p., info bij catering.